Home


Welkom op de website van Wille Advocatuur! Wille Advocatuur is gespecialiseerd in het pensioenrecht en in het arbeidsrecht. Deze focus biedt voordelen, zeker waar het een gecompliceerde arbeidsvoorwaarde als pensioen betreft. Mr. Wille is al twintig jaar op hoog niveau actief in de advocatuur en beschikt daarmee over veel praktische kennis om de veelal ingewikkelde vraagstukken rondom pensioen voor u op te lossen. Vanuit zijn origine als arbeidsrechtspecialist is mr. Wille bij uitstek in staat om u daarnaast ook in arbeidsrechtelijke kwesties met raad en daad bij te staan.

Deze twee specialismen kennen veel overlap. Zo is een grondige kennis van het arbeidsrechtelijke leerstuk van de (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden onontbeerlijk bij het wijzigen van een pensioenregeling van bijvoorbeeld middelloon naar beschikbare premie. Hetzelfde geldt voor zaken als gelijke behandeling, medezeggenschap (pension fund governance) en overgang van onderneming.

Op al deze gebieden beschikt Wille Advocatuur over een grondige specialistische kennis. Kennis die zo pragmatisch en effectief mogelijk wordt aangewend om uw belangen optimaal te behartigen.